Fullmäktige 2014-2018

 

 

ORDINARIE
1. Johan Andersson, 46 år, förhandlingschef
2. Lena Emilsson, 57 år, tulltjänsteman
3. Tony Hansson, 50 år, företagare
4. Janet andersson, 57 år, undersköterska
5. Lars Månsson, 51 år, driftreperatör
7. Khalid El-Haj, 50 år, arbetsförmedlare
8. Erika Isaksson, 28 år, undersköterska
9. David Westlund, 33 år, IT-konsult
11. Mats Löfström, 45 år, ombudsman
13. Bernt Nilsson, 67 år, fd ombudsman
15. Istvan Barborg, 64 år, livsmedelsarbetare
17. Krister Göransson, 62 år, metallarbetare
18. Marianne Svensson, 67 år, fd säljare
19. Gabriel Barjosef, 52 år, metallarbetare
20. Gabriele Goldhammer, 52 år, leg sjuksköterska
23. Simon Hansson Ahlström, 22 år, medarbetare på studieförbund
24. Kerstin Ekoxe, 55 år, undersköterska
25. Jörgen Håkansson, 30 år, undersköterska

ERSÄTTARE
28. Anette Palm, 57 år, statstjänsteman
29. Karl-Erik Malmgren, 61 år, metallarbetare
30. Agneta Nilsson, 57 år, barnskötare
31. Miroslav Han, 56 år, utvecklingsingenjör
32. Kamal Hathamuna Blyborg, 50 år, familjepedagog
33. Ingemar Lundström, 67 år, astronom
34. Hanna Barjosef, 51 år, ekonom
35. Nicklas Isaksson, 29 år, byggnadssmed/egen företagare
36. Irene Somers, 68 år, pensionär

ÖVRIGA PÅ LISTAN
37. Bert Bengtsson, 67 år, pensionär
38. Nora Hussein Biuk, 55 år, hemspråkslärare
39. Leif olsson, 48 år, charkuterist
40. Kersin Lindström, 55 år, landskapsarkitekt
41. Sixten Birghamre, 74 år, pensionär
42. Helen Möllerström, 43 år, socionom
43. Sara Månsson, 21 år, studerande

 

LÄMNAT UNDER MANDATPERIODEN
Rebecka Barjosef, 30 år, fritidspedagog
Cecilia Lind, 65 år, kommunalråd
Malin Kauranen, 48 år, undersköterska
Ann Ahlzén Wikberg, 49 år, handledare socialpsykiatri/studerande
Selma Pasic, 30 år, gymnasielärare
Claudia Nilsson, 36 år, lokal ombudsman
Anne Hansson, 50 år, ombudsman
Fredrik Wikberg, 49 år, arkitekt

Jasmin Safic´, 54 år, tjänsteman

facebook Twitter Email