Valet 2018

Söndagen den 9 september 2018 är det val i Sverige till Riksdag, Landsting (Region) och Kommunfullmäktige.
Vallokalerna är öppna 08.00 – 20.00. 
From den 22 augusti kan du förtidsrösta.

För att vara röstberättigad måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

 

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

 

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.
facebook Twitter Email