Agneta Nilsson

Hej!
Mitt namn är Agneta Nilsson och jag är 61 år. Jag bor på Fridasro i Eslöv. Sedan 7 år tillbaka arbetar jag som barnskötare på en förskola i centrum.

 

Intresset för politik har funnits så länge jag kan minnas. Eftersom jag är uppväxt i en politiskt engagerad familj, fick jag tidigt upp ögonen för olika samhällsfrågor. Partipolitisk blev jag, när jag som tonåring flyttade till Eslöv och gick med i SSU Örnen (Eslövs Socialdemokratiska ungdomsklubb). Där var jag bl.a. med att starta upp 1-majdemonstrationen 1976.
Under åren som följt därefter, har jag haft olika uppdrag i nämnder och styrelser för Socialdemokraterna i Eslöv.

Mina nuvarande uppdrag är, ledamot i Vård och omsorgsnämnden samt dess AU. Hösten -17 blev jag även invald som ersättare i Kommunfullmäktige.
Jag vill ha ett jämlikt och tryggt Eslöv, där alla ska kunna färdas väl och värdigt genom livet, oberoende av vem man är och var man bor.

Lägg din röst på Socialdemokraterna den 9 september, så att vi kan fortsätta att förvalta och bygga vidare på den goda utvecklingen som pågår i Eslöv.

facebook Twitter Email