Amila Pasic

Det jugoslaviska sammanbrottet i början av 90-talet drev stora mängder människor på flykt mitt i Europa. Bland dem fanns jag, min man och våra två döttrar.

I Sverige fick vi ett nytt hem.

Jag arbetade på ett ritningskontor i hemlandet. För att få gymnasiekompetens i Sverige fick jag komplettera med svenska. Jag gick sedan en eftergymnasial utbildning och gjorde mitt examensarbete på Ebo. Uppdraget var att kartlägga sophanteringen. Därefter fick jag en projektanställning där som varade i 2 årNär jag fick frågan om att börja jobba som miljöinformatör på Mellanskånes Renhållnings AB var det självklart att tacka ja.

Jag är politiskt aktiv eftersom jag ser att det behövs. Det är lätt att ta för givet att allt vi har ska bestå, utan att vi ska behöva kämpa och hjälpas åt, men det är inte så. Rättigheter kan faktiskt tas ifrån oss om vi inte värnar om den svenska modellen.

Jag brinner för utbildning och för hållbar utveckling bland annat. I september 2015 antogs Agenda 2030 som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 2030 är ett jättebra redskap att jobba med inom Lärande för hållbar utveckling och jag tycker att det dags att det landar på lokal nivå.

Att ge våra barn kunskap är det största och viktigaste välfärdsuppdrag man kan få. Jag anser att det är viktigt att lärande om hållbar utveckling prioriteras i skolan, men allt får inte läggas på lärare. Skolan behöver lite hjälp av kommunen för att kunna klara uppdraget till fullo, t ex kan kommunen lägga mer resurser på lärarnas kompetensutveckling i Lärande för hållbar utveckling och mycket mer.

Rösta på socialdemokrati den 9:e september, var delaktig i samhällsutvecklingen, tillsammans ska vi satsa på: Eslöv framåt!

facebook Twitter Email