Jan-Åke Larsson

Jag heter Jan-Åke Larsson och bor i Eslöv tillsammans med min fru och yngste son. Jag arbetar som kundservicemedarbetare på PostNord Sverige AB.

Politik har varit ett stort intresse för mig ända sedan ungdomen, politiskt aktiv blev jag då jag tyckte att jag ville vara med och påverka, inte stå vid sidan av och bara tycka.

Jag är ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och är kommunens politiske representant i Sveriges ekokommuner.

I Eslöv ska vi alla känna oss trygga. Jag menar att trygghet är en fungerande välfärd med fler anställda inom skola och vård och omsorg, områden som behöver vara jämlika där vi har en skola där alla barn får undervisning av högsta kvalité oavsett föräldrarnas inkomster eller förmögenhet, en vård och omsorg där störst behov går först, inte inkomst eller förmögenhet.

Trygghet får vi också genom att skapa ett hållbart samhälle där vi inte utarmar våra gemensamma naturtillgångar, vi värnar våra vattendrag, vår natur och är restriktiva med att exploatera god jordbruksmark.

Vi behöver öka byggandet i kommunens mindre orter, bostäder där man har möjlighet att bo på ålderns höst då villa och trädgård blivit en för tung börda, men också bygga så attde ungdomar som vill ska få möjlighet att bo kvar på orten.

Eslövs kommun som arbetsgivare ska erbjuda heltid som norm, heltid en rättighet, deltid en möjlighet.

Om vi alla hjälps åt i vårt samhällsbygge och inte ställer olika befolkningsgrupper mot varandra kommer vi att få ett Eslöv som även i framtiden är tryggt att bo och verka i, en kommun som håller ihop.

facebook Twitter Email