Johan Andersson

Johan Andersson, 50 år och kommunalråd
För fyra år sedan fick jag möjlighet att bli kommunalråd i Eslöv, ett uppdrag som jag är stolt över. Att leda en kommun som Eslöv är både spännande och intressant, men också ett arbete där du får vara med och utveckla och ta viktiga beslut som rör både enskilda individers möjligheter att forma sina liv och att besluta om inriktningar för staden och byarna.
Därför är det viktigt att du har politiker som är engagerade och har förankring i det lokala samhället. När jag för fyra år sedan fick väljarnas förtroende har jag fått vara med och forma en kommun som ständigt förändras, en kommun som tar större plats i det flerkärniga Skåne och i närheten av Malmö och Lund är vi en av de kommuner som leder tillväxtligan med nya bostäder, företag som intresserar sig för Eslöv både genom att expandera men också nya verksamheter som kommer hit.
Det här uppdraget vill jag gärna fortsätta och den 9 september är det du som ska avgöra om du vill som vi, att förbättra skolresultaten, få fler i arbete, arbeta med en välfärd som räcker hela livet.
Jag vill ha ett tryggt Eslöv, där alla kan utvecklas och mötas, där Eslöv är i ständig förändring som tar avstamp i alla de positiva saker som vi har tex genom idrotten, naturen och människors drivkraft.
Vill du fortsätta den positiva utvecklingen som Eslöv befinner sig i får du gärna lägga din röst på socialdemokraterna och om du vill sätter du ett kryss framför mitt namn Johan Andersson, en 50 årig man som brinner för Eslöv, rättvisa och utveckling.
facebook Twitter Email