Kenneth Jönsson

Jag är född och uppväxt i Svalöv.  Har hela mitt liv varit samhällsintresserad och inspirerades i min ungdom av min farmor att bli socialdemokrat.

Är nu pensionär efter ett yrkesliv som revisor och kommunalekonom. Flyttade till Eslöv 1980 och har blivit staden trogen trots att jag under huvuddelen av mitt arbetsliv arbetat på andra orter i Skåne. Satt i styrelsen för Ringsjö Energi fram till att det bolaget fusionerades med Lunds Energi till det som nu heter Kraftringen. Sitter sedan 2011 i styrelsen för Eslövs Bostads AB. Är också aktiv inom Region Skåne i Nämnden för Skånes UniversitetsSjukvård.

facebook Twitter Email