Lena Emilsson

Mitt inträde i politiken skedde hastigt när jag blev tillfrågad om jag ville vara ersättare i den gemensamma gymnasienämnden som skulle starta för Eslöv-Höör-Hörby. Det kunde jag ju inte motstå.
Efter något år blev jag förste ersättare i kommunfullmäktige och blev ordinarie nästan med en gång på grund av ett hastigt dödsfall. Då hade jag Socialdemokraternas första stol, så när det var votering var jag den som skulle svara ja eller nej först. Jag kommer ihåg hur nervös jag var att jag skulle svara fel!
När Barn- och utbildningsnämnden skulle ha en ny ordförande blev jag tillfrågad om jag ville kandidera. Men jag sa nej. ”Ett så svårt uppdrag kan jag inte ta.” Och så blev jag vald. Och vilket roligt uppdrag. På den tiden ingick gymnasiet och vuxenutbildningen också vilket var mycket intressant och lärorikt. När det blev Barn- och familjenämnden föll gymnasiet bort och socialtjänsten för barn och deras familjer tillkom. Tufft uppdrag men roligt. Utbildning är för mig den viktigaste frågan då det är nyckeln till unga människors framgång och goda liv. Efter ungefär tretton år som ordförande tyckte jag att någon annan skulle ta över.
Då hamnade jag i Riksdagen. Det hade jag inte tänkt men när jag blev tillfrågad för andra gången började jag fundera på vad uppdraget innebar och vad man gjorde. Den information jag fick var lite knapphändig insåg jag när jag väl kommit in för det är en hel mängd olika uppgifter. Jag är ersättare i utbildningsutskottet, försvarsutskottet, domarnämnden (som rekryterar alla domare i hela Sverige) och NATO PA (NATO:s parlamentariska församlings representant från Sveriges Riksdag. Vi är inte medlem i NATO men väl associerad medlem och blir inbjuden till olika träffar.)
Fantastiskt roliga och intressanta uppdrag. Jag har ju turen att få sitta i utbildningsutskottet och prata utbildning i ett nationellt perspektiv.
I Eslöv fick jag ta över som kommunfullmäktigeordförande i september 2017 vilket är ett ärofullt och roligt uppdrag.
Så fort jag hinner läser jag böcker, många och långa. Jag vistas gärna vid havet och går långa promenader på olika ställen. Jag borde givetvis motionera lite mer men prioriterar kanske andra saker när jag äntligen får vara ledig.
Jag kandiderar både till Riksdagen och till kommunfullmäktige i Eslöv.
facebook Twitter Email