Marianne Svensson

Jag heter Marianne Svensson. Jag är pensionär efter att ha jobbat hela mitt verksamma yrkesliv på Posten. Jag bor i Marieholm.

Jag sitter med i kommunfullmäktige, är vice ordförande i Gymnasie och Vuxenutbildningen samt  kassör i Marieholms s-förening.

Mitt hjärta brinner för utbildning från förskolan till utbildning av vuxna. Det är viktigt att kunna lära hela livet. Om man har valt fel som ung eller av någon annan anledning behöver byta yrke skall det finnas möjlighet till det.

Alla skall ha en chans till egen försörjning genom arbete – det ger  frihet, trygghet och säkerhet. Trygga människor vågar!

Jag tror på ett solidariskt samhälle.

Rösta på valdagen! Varje röst är viktig.

facebook Twitter Email