Mats Löfström

Hej!

Jag heter Mats Löfström och är 49 år. Är Eslövsbo sedan 1996 och bor idag utkanten av staden tillsammans med min fru och mina två barn som delar sin tid med mig och deras mamma.

Från början kommer jag från Kävlinge och har jobbat i skiftgång under 24 år på Konvex AB (Krutmöllan) utanför Kävlinge. Har varit fackligt engagerad sedan i början av 90-talet och är sedan sommaren 2011 anställd som ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet med kontor i Kristianstad. Den svenska modellen är för mig lika med samhällsframgång.

Sedan förra valet är jag ordförande för Socialdemokraterna i Eslöv. Jag är även ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och styrelseledamot i EBO. Genom mina uppdrag har jag haft förmånen att få vara med och påverka Eslövs utveckling.

Trygga jobb med en fortsatt stark arbetsrätt och avtalade löner enligt svenska modellen, bostadsbyggande och en skola med fortsatt förbättrade resultat är de tre frågor som jag brinner mest för. Trygga människor vågar satsa!

Men jag är så klart medveten om att mer än detta måste fungera bra i en kommun för att det ska skapa en god livskvalité för invånarna. Vi har alla olika behov och vårt uppdrag är att så långt det är möjligt tillgodose detta till kommunens invånare oavsett var man bor i kommunen, vem man är och hur gammal man är.

I ett sunt samhälle tar vi väl hand om och ställer upp för varandra. Ser till att alla blir en del av kommunen och känner sig trygga. Det gynnar oss alla!

Din röst på oss i valet garanterar en fortsatt gynnsam utveckling av kommunen

facebook Twitter Email