Mohammad Gulchin

Hej

Mitt namn är Mohammad Gulchin. Jag är gift och har två söner. Hamza är fem år och Belal är tre år. Jag kom som flykting från Afghanistan 2004, men fick permanent uppehållstillstånd först 2011. Min hustru kom hit i januari 2012.

Ett tryggt Eslöv för alla är väldigt viktigt för mig, där alla kan mötas och utvecklas. Rätt utbildning kan förändra mycket så för den första gången när jag träffade Eslöv ledningsgrupp på ett seminarium där jag försökte berätta om många analfabeta flyktinger som kommer till Sverige och Eslöv som behöver vara hjälp dagligen.

Jag blev medlem i Socialdemokraterna 2015 och sitter sedan i Gymnasiet och Vuxenutbildnings nämnden som ersättare. Jag tror på gemensamma lösningar. Istället för att sitta hemma och klaga på andra tycker jag att man komma med till politiken och förändra till ett positivare samhälle som alla ska känna sig trygga i.

Jag har alltid intresserat mig för människor och för att lyssna till vad de har att berätta. Jag har arbetet på många olika ställen och med olika saker, men insett att arbete med människor är det mest intressanta men också det svåraste. Så småningom har jag förstått att jag har lätt att vinna människors förtroende och därmed möjlighet att dela deras bördor och öppna deras ögon för andra sätt att tänka.

För mig är det väldigt viktigt att ingen ska trakasseras på grund av sin bakgrund eller sätt att tanka eller leva. Det är viktig för mig att varenda yrke är viktigt och respekteras. Jag har själv jobbat i olika branscher och är glad och stolt över och tackar Gud att jag har haft chans att jobba i olika jobb. Nu jag förstår mycket bättre hur en pizza bagare jobbar, hur det tillverkas saker på en fabrik, hur man jobbar i kassa, hur jobbet som lärare, läkare, ordförande, handledare osv är. Idag jobbar jag med nyanlända ensamkommande barn i Arlöv.

Min fritid är blandad, jag har jobbat som Vollyboll coach och Kung-Fu tränare i Afghanistan. Jag har suttit i styrelser i flera föreningar och fungerar även som vollyboll coach här i Eslöv idag.

facebook Twitter Email