Sara Månsson

Hej mitt namn är Sara Månsson, jag bor och jobbar i Eslöv.

Jag har valt att gå med i socialdemokraterna eftersom deras politik står för ALLAS rättigheter/skyldigheter och lika värde oavsett vem du är och var du kommer ifrån.

Jag jobbar på en förskola som förskollärare och har gjort det nu i två år. Den socialdemokratiska politiken stämmer överens med mitt förskolläraruppdrag utifrån förskolans läroplan.

Jag trivs mycket bra i förskolan eftersom jag är med och formar morgondagens samhällsmedborgare, därigenom vår framtid. Vem vet, Kanske även din framtid!

facebook Twitter Email