Tony Hansson

Hej. Jag heter Tony Hansson och är 54 år och kandidera till kommunfullmäktige. Delar du mina åsikter kan du kryssa mig. Jag finns på plats nummer 3 på valsedeln. Jag kandiderar också till Regionfullmäktige och Riksdagen där du också kan sätta ett kryss.

Jag är född och uppväxt i Eslöv och bor i villa på Sallerup.

Jag var fackligt aktiv i Metall när jag jobbade på Åkermans i unga år och fick där upp ögonen för politik och Socialdemokraterna. Det handlade då mycket om ett vägval.

Antingen tror man på solidaritet, att ställa upp för varandra och att alla hjälps åt och tar ansvar och att alla skulle få en likvärdig chans i livet. Genom skatt födelade man möjligheter och ekonomiska villkor. Om man väljer fel och inte har lust ska man inte straffas livet ut, istället får man genom samhället en ny chans. Då väljer man vänster och röda laget.

Annars trodde man på att alla ska ta egen ansvar. Man betalar låg skatt, och om man vill ha trygghet får man förlita sig till egen god ekonomi och/eller betala egna försäkringar. Kommer man snett i livet får man nästan på skylla sig själv. Föräldrar och umgänge är ofta det som ger dig chanserna i livet. Det är viktigt att armbåga sig fram och ta för sig. Då väljer man höger och det blåa laget.

Jag valde det röda laget och engagerade mig för Socialdemokraterna.

Efter att ha suttit i några olika nämnder; Kultur- och Fritidsnämnden, Barn- och Skola samt Gymnasienämnden blev jag 2010 ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Det var intressanta år där man fick chans att påverka stadens utveckling i stort o smått.

Jag var 2007 också med att starta upp Räddningstjänsten Syd och sitter där som 2e vice ordförande.

2011 blev jag ordförande för Vård- och Omsorgsnämnden som har hand om kommunens frågor avseende bl.a. äldre, funktionshindrade och tillsyn av alkoholtillstånd. Jag sitter också i Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott där vi handhar mycket av Eslövs tillväxt.

I höst är det val och då rör vi politiker oss extra mycket ute bland medborgarna. Vi söker stöd för att få ta ansvar även nästa mandatperiod. Jag ser fram emot att få prata Eslövsfrågor, om hur Eslövs kommun ska utvecklas och fortsätta bebyggas.

Vi behöver plats för både fler som vill förverkliga sina villadrömmar, men också för de som vill bo i ett radhus med egen täppa eller bo centralt i en bra lägenhet. Vi behöver också hitta former där man på äldre dagar kan bo tryggt och med social gemenskap. Löser vi detta med nyproduktion får vi också igång flyttkedjorna, och därmed loss lite äldre lägenheter med lägre hyra som våra unga kan få en chans att flytta in.

Vi behöver också värna centrum. Vi satsar nu 50 miljoner på att bygga om Stora Torg. Det är en viktig signal om att vi vill utveckla centrum. Det ska också vara tryggt och lättillgängligt och vi ska värna om butiker och god service.

Att värna våra äldre är också viktigt. I första hand ska vi hjälpas åt att behålla det friska långt ut i livet. Det gör vi med träffpunkter, ett brett utbud av aktiviteter, möjlighet att resa kollektivt och nyttja allt intressant som erbjuds i hela Skåne. Vi ska erbjuda attraktiva boende och när man på ålderns höst blir mindre frisk ska samhället ge goda möjligheter till vård- och omsorg eller plats på ett äldreboende anpassat för rätt behov.

Vi ska också bygga vidare på den goda utbildningen. Med bra pedagogik och bra lokaler får vi möjlighet att ta hand om våra yngsta och sedan lotsa dem genom ungdomen till förutsättningar för ett bra vuxenliv. En viktig fråga när man passerar förskolan och skolan är att man känner sig trygg. Mobbing och trakasserier är inget som hör hemma i skolan och här måste vuxenvärlden på allvar ta ansvar. Är man trygg i skolan och trivs får man bra förutsättningar till en bra utbildning.

Hoppas vi ses ute på stan, annars är du välkommen att kontakta mig. Börja gärna med ett mail till tony.hansson(at)s-eslov.se

 

 

 

facebook Twitter Email