Om oss i Eslöv

Eslövs Arbetarekommun (Socialdemokraterna i Eslöv) bildades den 12 maj 1901 då stadgarna antogs av Eslövs samverkande fackföreningar. Vår första ordförande var O Lindell. Idag är Jan-Åke Larsson ordförande sedan årsmötet 2020.

Under arbetarekommunen sorterar ett antal s-föreningar som bland annat har till uppgift att ta tillvara lokala intressen där de verkar, samt är de som nominerar till funktioner och uppdrag i partiet. Vi har ett nära samarbete med LOs fackliga organisationer främst via fackliga utskottet som också har nomineringsrätt. Arbetarekommunen har ett nära samarbete med ABF Mittskåne.

Socialdemokraterna har innehaft ordförandeposten i Kommunstyrelsen sedan 1994 och därmed varit en del av styret i kommunen i lite olika konstellationer. Johan Andersson är sedan 2014 kommunstyrelseordförande.

facebook Twitter Email