Styrelsen

 • Jan-Åke Larsson, ordförande (2022)
 • Gunilla Gulam, kassör (2021)
 • Tommy Bengtsson, Facklig ledare (2022)
 • David Westlund, (2021)
 • Eva Bengtsson, studieorganisatör (2021)
 • Tony Hansson, ledamot (2022)
 • Tina Löfström, ledamot (2022)
 • Janet Andersson, ledamot (2021)
 • Amila Pasic, ledamot (2021)
 • Kerstin Malm, ersättare
 • Naser Gohari, ersättare
 • Naida Mahmutovic, ersättare
 • Kire Gelevski, ersättare

 

Ledamöterna väljs på två år och ersättarna på ett år

Adjungerade till styrelsen:
Johan Andersson, kommunalråd

Senaste valet skedde på årsmötet 2022-03-18

 

facebook Twitter Email