Styrelsen

  • Jan-Åke Larsson, ordförande (2024)
  • Tony Hansson, kassör (2023)
  • David Westlund, sekreterare (2023)
  • Tommy Bengtsson, Facklig ledare (2024)
  • Eva Bengtsson, studieorganisatör (2023)
  • Janet Andersson, ledamot (2023)
  • Margareta Fritz, ledamot (2023)
  • Kire Gelevski, ledamot (2024) 
  • Kerstin Malm, ledamot (2024) 

 

Ledamöterna väljs på två år

Adjungerade till styrelsen:
Johan Andersson, kommunalråd
Lars Holmström, sammankallande i informationsutskottet

Senaste valet skedde på årsmötet 2024-03-21

 

facebook Twitter Email