Övriga uppdrag

Valda på årsmötet 2021-03-18

Samtliga valda på 1 år

Revisorer Kenneth Jönsson
  Hanna Barjosef
  Marita Fransson
   
Revisorsersättare Kjell-Åke Ottosson
   
Fackliga utskottet Tommy Bengtsson, Facklig ledare
  Gabriel Barjosef
  Eva Bengtsson, Kungshult
  Lars-Göran Blixt
  Roger Esbjörnsson
  Ingmar Fransson
  Naser Gohari
  Ingvar Persson
  Dugagjin Delija
  Tina Löfström
Informationsutskottet Jan-Åke Larsson, sammankallande
  Johan Andersson
  Tommy Bengtsson
  Kire Gelevski
  Eva Bengtsson, Löberöd
  Anna Biegus Nilsson
  Amila Pasic
  Lilli Trpkoski
  Mats Löfström
   
Studieutskottet Eva Bengtsson, Studieorganisatör
  Tommy Bengtsson
  Lars-Göran Blixt
  Miroslav Han
  Kerstin Malm
  David Westlund
   
Seniorutskottet Lena LArsson, sammankallande
  Eva Bengtsson, Kungshult
  Tommy Bengtsson 
  Margareta Fritz
  Istvan Barborg
  Marija Dimovska
  Nils-Thure Svensson
   
Fanbärare Gabriel Barjosef
  ersättare Naser Gohari
   
   
   
   
   
   
   
Övriga valda  
Ombud ABF Mittskånes repsk.  Tommy Bengtsson
representantskap 3 ombud Eva Bengtsson, Kungshult
  Marija Dimovska
   
   ersättare Mohammad Gulchin
  Mats Löfström
   
Ombud i Fonusråd Anna Biegus Nilsson
Ombud till Fonus för.stämma Lars Göran Blixt
   
Ombud i Backagården Gunilla Gulam
  Gabriel Barjosef
  Bernt Nilsson
  Lars-Göran Blixt
   ersättare Tony Hansson
   
   
Ombud till Riksbyggen Lilly Trpkoski
   ersättare Marija Dimovska
  Dugagjin Delija

Valberedning
Sammankallande Kenneth Jönsson, Stig-Åke Grönvall, Ally Grönvall, Lars-Göran Blixt, Tina Löfström, Tommy Bengtsson, Mats Löfström, Marianne Svnesson, Gabrielle Goldhammer, Jan-Åke LArsson, Lilly Trpkoski (valda på medlemsmöte 2021-03-18 tom årsmötet 2022)

 

facebook Twitter Email