Övriga uppdrag

Valda på årsmötet 2022-03-18

Samtliga valda på 1 år

Revisorer Kenneth Jönsson
  Hanna Barjosef
  Mats Löfström
Revisorsersättare Kjell-Åke Ottosson
  Sven-Erik Palm
   
Fackliga utskottet Tommy Bengtsson, Facklig ledare
  Eva Bengtsson, Kungshult
  Lars-Göran Blixt
  Roger Esbjörnsson
  Ingvar Persson
  Naser Gohari
  Tina Löfström
  Linda Englund
  Nils Grönvall
  Jenny Nielbecker
   
Informationsutskottet Jan-Åke Larsson, sammankallande
  Tommy Bengtsson
  Kire Gelevski
  Amila Pasic
  Lilli Trpkoski
  Anna Biegus Nilsson
  Mats Löfström
  Johan Andersson
   
Studieutskottet Eva Bengtsson, Studieorganisatör
  Tommy Bengtsson
  Agneta Nilsson
  Miroslav Han
  Kerstin Malm
  David Westlund
   
Seniorutskottet Lena Larsson, sammankallande
  Eva Bengtsson, Kungshult
  Tommy Bengtsson 
  Margareta Fritz
  Istvan Barborg
  Marija Dimovska
  Nils-Thure Svensson
  Istvan Barborg
  Bo Avenmark
  Bodil Löfsröm
  Sven-Erik Palm
   
Fanbärare Naser Gohari
 ersättare vakant
   
   
   
Övriga valda  
Ombud ABF Mittskånes repsk.  Tommy Bengtsson
representantskap 3 ombud Eva Bengtsson, Kungshult
  Marija Dimovska
   ersättare Mohammad Gulchin
  Mats Löfström
   
   
   
Ombud till Fonus för.stämma Lars Göran Blixt
   
Ombud i Backagården Gunilla Gulam
  Tony Hansson
  Bernt Nilsson
  Tina Löfström
   ersättare Lilly Trpkoski
  Anna Biegeus Nilsson
   
Ombud till Riksbyggen Lilly Trpkoski
   ersättare Lars-Göran Blixt
   

Valberedning
Sammankallande Kenneth Jönsson, Stig-Åke Grönvall, Ally Grönvall, Lars-Göran Blixt, Tina Löfström, Tommy Bengtsson, Mats Löfström, Marianne Svensson, Gabrielle Goldhammer, Jan-Åke Larsson, Lilly Trpkoski (valda på medlemsmöte 2021-03-18 tom årsmötet 2022)

 

facebook Twitter Email